Kurzemes Akcija Interdisciplinārais bērnu atīstības centrs

 

K.Ukstiņa 5a - 1a
Liepāja, LV - 3401

Darba laiks:
10:00 - 18:00 darba dienās

Tel.: 34-80282
Fakss: 34-80221
kassibac@apollo.lv

Šī interneta mājas lapa ir sagatavota ar ES Phare/SIF finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kurzemes Akcija "Saules Stars" un tas nekādā ziņā neatspoguļo ES viedokli.

Interdisciplinārais bērnu attīstības centrs tika dibināts 1999.gada 14.janvārī kā sociālpediatriskais centrs ar sekojošiem mērķiem un uzdevumiem:

- darbs ar bērniem ar dažādiem fiziskās, garīgās un sociālās attīstības traucējumiem to visplašākajā izpausmju diapazonā, īpašu akcentu liekot uz agrīno attīstības diagnostiku, attīstības veicināšanu un integrāciju sabiedrībā, izmantojot speciālistu komandas (ārsts - fizioterapeits - logopēds - psihologs - pedagogs) darba principu un īpašu lomu veltot vecākiem kā bērnu terapeitiem.

- Montesori pedagoģijas un tās ārstnieciskā aspekta pielietošana pirmskolas un skolas vecuma bērniem individuāli un mazās grupās, šīs metodes ieviešanas sekmēšana ikdienas pedagoģijas praksē.

- Vecāku izglītošana bērnu veselīgas attīstības veicināšanas jomā, sabiedrības izpratnes sekmēšana bērnu ar īpašām vajadzībām problēmās un tā saucamā praktiski veselā bērna attīstības jautājumos.

- Ar bērniem strādājošu speciālistu (ārstu, logopēdu, pedagogu, fizioterapeitu, medmāsu u.c.) kvalifikācijas celšana bērnu attīstības diagnostikas un terapijas metodēs, šo metožu ieviešanas veicināšana Latvijā un citur Baltijā.

Mūsu aktivitātes vērstas uz optimāla reģionālā sociālpediatriskās aprūpes modeļa izstrādi un ieviešanu Latvijā. Viena no tām ir Kurzemes Akcija "Saules Stars" projekts "Starptautiskas sadarbības veicināšana 32. starptautiskajā un interdisciplinārajā sociālpediatrijas kongresā", kas atbalstīts Sabiedrības Integrācijas Fonda administrētās ES Phare grantu programmas "Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana" ietvaros.

 

 

 

 [Par mums] [Pakalpojumi] [Speciālisti] [Apmācības] [Aktualitātes]

 

© Saules Stars 2003